Vattenburna produkter/ WallAir

FUNKTION

WallAir är en väggmonterad induktionsapparat för tilluft, kylning och värmning. WallAir placeras ovan undertak i angränsande rum, med gemensamt väggmonterat retur- och tilluftsgaller.
I första hand avsedd för kontor, vårdrum och andra lokaler där detta montagesätt är lämpligt.
Med primärluftsflödet som drivkraft induceras rumsluft genom lamellbatteriet som då bortför eller i förekommande fall tillför värme. Primär- och den konditionerade sekundärluften tillförs rummet via tilluftsgallret horisontellt längs undertaket.

BESKRIVNING

Apparathus med primärluftskanal som med dysor skapar induktionen i apparaten. Tilluft- / returluftsgaller med ställbara lameller på tilluftsdelen (övre halvan) och horisontella lameller på returluftsdelen (undre halvan). Batteri med kopparrör och aluminiumlameller. Separata rör för kyla och i förekommande fall värme.

MATERIAL

Apparathus och luftkanal av varmförzinkad stålplåt. Dondel av pulverlackerad stålplåt i vit standardkulör, andra kulörer kan erhållas. För närmare information om kulör, se separat dokument Produktspecifikation. Batteri av kopparrör och lameller av aluminium.

MONTAGE

Enheten levereras med fyra fabriksmonterade upphäng-ningsbeslag för pendlar (ett i varje hörn), vilka kan justeras separat i fyra riktningar. Donet kan även monteras ned-pendlat med hjälp av gängstång. Steg 1: fäst upphängningsbeslagen i valfritt läge i sidled. Steg 2: fixera önskvärd höjd genom att justera pendeln vertikalt (se figurer till höger). Tilluftsgaller med ram är justerbart 40 mm i djupled.

 

AMA-text

Högerklicka i rutan, välj markera allt, högerklicka igen, sedan kopiera och klistra in där du vill ha det.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ