Textilsystem

Textilsystem är ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ till traditionella ventilationslösningar av plåt. Lösningen erbjuder dragfri luftspridning med väldigt låga ljudnivåer då textilen i sig har en ljuddämpande effekt. Textilsystemen benämns ibland något insnävande för textildon, men då systemet förutom spridardelar även inkluderar kanalystem och upphängningsystem så täcker det ett större applikationsområde än traditionella don och spjäll av plåt.

Textilystemet dimensioneras utifrån varje unikt projekt och lösningen blir därför skräddarsydd utifrån lokalens naturliga förutsättningar. Textilsystemen går självklart även att kombinera med Klimatbyråns övriga sortiment, t ex behovsstyrda spjäll och luftdon som kompletterar textilsystemet i helhetslösningar för anläggningar med vitt skiftande behov.

Textilsystem FabricAir® är ett av marknadens ledande fabrikat med över 40 år av produktutveckling och egen produktion inom EU. Systemet levereras globalt med projekt i både Europa, Nordamerika och Asien. Se Klimatbyråns produktblad FabricAir för närmare beskrivning.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ