Textilsystem/ FabricAir VarioDuct

ALLMÄNT
VarioDuct™ är en motoriserad spjällförsedd enhet avsedd för textilsystem FabricAir® som möjliggör kombination av två olika flödesmodeller avsedda för luftburen dragfri kyla eller värme i samma textilkanal. 

EGENSKAPER
• Möjliggör kombination av luftburen värme och kyla i en och samma textilkanal.

• Kombinerar två olika flödesmodeller i en och samma textilkanal.

• Den nedre delen används för uppvärmning med möjlighet till höga övertemperaturer och den övre delen används med undertempererad luft för kylning.

• De två separata delarna kan utformas för unika statiska tryck, temperaturer och luftmängder och därmed anpassas till specifika krav och komfortnivåer.

• Minimerar energiförbrukning och optimerar rumskomforten genom låga vertikala gradienter, dvs jämn temperatur från golv till tak.

• Varioduct levereras för rund kanalprofil i valfri längd samt med stöd för böjningar och koncentriska minskningar

• Snabb och enkel installation.

FUNKTION
• Enheten är utrustad med ett inre membran som vid kylning växlar läge och styr om luftflödet till den övre delen och vid uppvärmning växlar över flödet till den nedre delen. 

• Enhetens sektioner kan anpassas efter inbördes olika statiska tryck och luftmängder för att anpassas till specifika krav och önskade komfortnivåer.

• Enheten behöver kompletteras med extern styrutrustning för att hantera det motoriserade spjället.

• Varioduct™ kan med fördel användas i VAV-lösningar och då även anslutas till överordnad styr (BMS).

• Klimatbyrån kan erbjuda förslag på projektanpassade styrstrategier och styrutrustning anpassade för önskade rumsfunktioner. 
 

INSTALLATION
Produkten flödesanpassas vid tillverkningen. Se Klimatbyråns produktblad Textilsystem FabricAir® för mer information om flödesmodeller.

DRIFT/UNDERHÅLL
• Enheten och tillhörande ställdon kräver generellt inget underhåll.

• Spjälldel och membran ansluts med hjälp av dragkedja vilket möjliggör snabb och enkel åtkomst.

• För allmänt underhåll och tvätt av textilsystem FabricAir®, vänligen se separat drifts- och underhållsinstruktion.

TILLBEHÖR
• Material/ytbehandling: Produkten levereras som standard med omålad spjälldel i galvaniserad stålplåt samt textildel av FabricAir® Combi.

• Enhetens metalldel kan vid önskemål beställas i samma färg som textilkanalen.

• Upphängning ingår inte i produkten utan specificeras utifrån FabricAirs ordinarie urval av upphängningstyper i samband med beställning av Textilsystem FabricAir®.

 

AMA-text

Högerklicka i rutan, välj markera allt, högerklicka igen, sedan kopiera och klistra in där du vill ha det.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ