Våra produktområden

Här hittar du Klimatbyråns aktuella sortiment

Luftburna produkter: Luftdon, tilluft, frånluft, överluft, bostad mm 
Vattenburna produkter: Kyl-/klimatbafflar, fasadapparater
Behovsstyrd ventilation: VAV-/DCV-produkter, styr och övervakning
• Kanalprodukter: spjäll, flödesmätdon, ljuddämpare mm
Befuktning: adiabatiska och isotermiska befuktare, vattenbehandling
• Textilsystem: Ventilationslösningar för inomhusklimat av textil

Under respektive produktområde hittar du övergripande information om varje produkt samt aktuellt
produktblad, DU-instruktion (drift och underhåll) och BVD för nerladdning i PDF-format.

 

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ