Vattenburna produkter/ FreeAir

FUNKTION

FreeAir är en lågbyggande induktionsapparat för tilluft, kylning och värmning. Med primärluftsflödet som drivkraft induceras rumsluft genom lamellbatteriet som bortför eller i förekommande fall tillför värme. Primärluften och den konditionerade sekundärluften tillförs rummet via spridardelen horisontellt i två riktningar längs undertaket.

BESKRIVNING

Apparathus med primärluftskanal som har fasta dysor på vardera långsidan. På långsidorna finns även ställbara luftriktare (AirFlex) som standard. Dessa gör det möjligt att rikta luften och på så sätt få ett dragfritt inneklimat. Batteri med kopparrör och aluminiumlameller. Separata rör för kyla och i förekommande fall värme. Primärluftanslutning i nippeldimension. Mittdel och synliga delar är pulverlackerade. Underdelen av perforerad plåt är lätt nedfällbar för inspektion och service.

MATERIAL

Luftkanal av varmförzinkad stålplåt. Spridardelen av pulverlackerad stålplåt i vit standardkulör, andra kulörer kan erhållas. För närmare information om kulör, se separat dokument Produktspecifikation. Batteri av kopparrör och lameller av aluminium.

MONTAGE

FreeAir monteras dikt mot tak. Donet har ett antal fästpunkter i luftspalten beroende på längd. Se sidan 10:5:3.

 

AMA-text

Högerklicka i rutan, välj markera allt, högerklicka igen, sedan kopiera och klistra in där du vill ha det.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ