Vattenburna produkter/ PremiAir

FUNKTION

PremiAir är en induktionsapparat/klimatdon för tilluft, kylning och värmning, för integrering i standard undertaksbärverk. Med primärluftsflödet som drivkraft induceras rumsluft genom lamellbatteriet som då bortför eller i förekommande fall tillför värme. Primär- och den konditionerade sekundärluften tillförs rummet via spridardelen horisontellt i alla riktningar längs undertaket.

BESKRIVNING

Apparathus med primärluftskanal som har fyra separata ställbara dyslister, en i var riktning. Vardera dyslist är ställbar i tre steg, vilket ger totalt 9 luftflödessteg. Inställning sker snabbt med nyckel. Batteri med separata rör för kyla och i förekommande fall värme. Primärluftsanslutning och lös mätskena levereras separat som standard. Spridardel med perforerad plåt är enkelt nedfällbar för inspektion och service.

MATERIAL

Luftkanal av varmförzinkad stålplåt. Spridardel av pulver-lackerad aluminium i vit standard, andra kulörer kan erhållas. För närmare information om kulör, se separat dokument Produktspecifikation. Batteri av kopparrör och lameller av aluminium.

MONTAGE

Donet är försett med fyra justerbara upphängningsbeslag för pendlar. Donet kan även monteras nedpendlat med hjälp av gängstång. Primärluftsanslutningen levereras separat och är på PremiAir 06 Ø125 mm samt Ø125 eller Ø160 för 12 respektive 18. Anslutningarna är i nippeldimension, monteras på kanaldelen och låses med skruv.

 

AMA-text

Högerklicka i rutan, välj markera allt, högerklicka igen, sedan kopiera och klistra in där du vill ha det.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ