Vattenburna produkter/ HotelAir High Flow

FUNKTION

HotelAir-HF (High Flow) är en takmonterad induktionsapparat för tilluft, kylning och värmning. HotelAir-HF placeras i undertak med returluftsintag i ett nedsänkt undertak och tilluftsgaller i vägg. HotelAir-HF är i första hand avsedd för hotellrum och andra lokaler där denna typ av montage är lämpligt. Med tilluftsflödet som drivkraft induceras rumsluft genom lamellbatteriet som då bortför eller i förekommande fall tillför värme. Primär- och sekundärluft tillförs rummet via tilluftsgallret horisontellt längs undertaket.

BESKRIVNING

Apparathus med tilluftskanal som genom dysor skapar induktionen i apparaten. Tilluftsgaller med horisontella lameller. Returluftsgaller i perforerad plåt. Batteri med kopparrör och aluminiumlameller. Separata rör för kyla och i förekommande fall värme. HotelAir tillverkas i tre storlekar, 800, 1000 samt 1200 mm.

MATERIAL

Apparathus och luftkanal av varmförzinkad stålplåt. Dondelar av pulverlackerad stålplåt i vit standardkulör, andra kulörer kan erhållas. För närmare information om kulör, se separat dokument Produktspecifikation. Batteri av kopparrör och lameller av aluminium.

MONTAGE

Längd och bredd på HotelAir-HF är anpassade för att passa till standard bärverk. Enheten levereras med fyra fabriks-monterade upphängningsbeslag för pendlar (ett i varje hörn), vilka kan justeras separat i fyra riktningar.

 

AMA-text

Högerklicka i rutan, välj markera allt, högerklicka igen, sedan kopiera och klistra in där du vill ha det.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ