Vattenburna produkter/ PremiAir High Flow

FUNKTION

PremiAir-HF (Hi Flow) är en induktionsapparat för tilluft, kylning och värmning, anpassad för integrering i standard undertaksbärverk i lokaler med höga luftflödesbehov. Med tilluftsflödet som drivkraft induceras rumsluft genom lamellbatteriet som bortför eller i förekommande fall tillför värme. Tilluft och returluft tillförs rummet via spridardelen horisontellt i alla riktningar längs undertaket.

BESKRIVNING

Apparathus med tilluftskanal har fyra separata ställbara dyslister, en i var riktning. Vardera dyslist är ställbar i tre steg, vilket ger totalt 9 luftflödessteg. Inställning sker snabbt med nyckel. Apparaten har ett batteri med separata rör för kyla och i förekommande fall värme. Kanalanslutning och lös mätskena levereras separat och monteras på plats. Spridardel med perforerad frontplåt är enkelt nedfällbar för inspektion och service.

MATERIAL

Luftkanal av varmförzinkad stålplåt. Spridardel av pulverlackerad aluminium i vit standard, andra kulörer kan erhållas. För närmare information om kulörer, se sida 0:2 i produktkatalogen eller separat pdf Produktspecifikation som kan laddas ner från vår hemsida. Batteri av kopparrör och lameller av aluminium.

MONTAGE

Donet är försett med fyra justerbara upphängningsbeslag för pendlar. Donet kan även monteras nedpendlat med hjälp av gängstång. Kanalanslutningen levereras separat och är finns som standard i dimension Ø125 eller Ø160. Anslutningarna är i nippeldimension, monteras på kanaldelen samt säkras med skruv.

 

AMA-text

Högerklicka i rutan, välj markera allt, högerklicka igen, sedan kopiera och klistra in där du vill ha det.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ