Vattenburna produkter/ OptimAir Normal Flow

FUNKTION

OptimAir-NF (Normal Flow) är en induktionsapparat/klimatdon för tilluft, kylning och värmning, anpassad för integrering i standard undertaksbärverk. Med primärluftsflödet som drivkraft induceras rumsluft genom lamellbatteriet som bortför eller i förekommande fall tillför värme. Primärluften och den konditionerade sekundärluften tillförs rummet via spridar-delen horisontellt i två riktningar längs undertaket.

BESKRIVNING

Apparathus med primärluftskanal som har fasta dysor på vardera långsidan. På långsidorna finns även ställbara luftriktare som standard. Batteri med kopparrör och aluminiumlameller. Separata rör för kyla och i förekommande fall värme. Primärluftsanslutning i nippeldimension. Mittdel och synliga delar pulverlackerade. Ramens mått är anpassad för infällt montage i standard undertaksbärverk. Mittdelen av perforerad plåt är lätt nedfällbar för inspektion och service.

MATERIAL

Luftkanal av varmförzinkad stålplåt. Spridardel av pulver-lackerad stålplåt i vit standardkulör, andra kulörer kan erhållas. För närmare information om kulör, se separat dokument Produktspecifikation. Batteri av kopparrör och lameller av aluminium.

MONTAGE

Donet är försett med fyra justerbara upphängningsbeslag för pendlar. Donet kan även monteras nedpendlat med hjälp av gängstång.

 

AMA-text

Högerklicka i rutan, välj markera allt, högerklicka igen, sedan kopiera och klistra in där du vill ha det.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ