Adiabatisk befuktning/ optiMist

EGENSKAPER
• Kombinerad lösning för adiabatisk befuktning och avdunstingskylning
• Lågtryckssystem, 4-15 bar med hög vattenpartikelupplösning (25 μm)
• Energibesparande teknik ger låg elförbrukning (4-8 W per kg/h)
• Hög styrnoggrannhet vid reglering:
±2% RH för enskild zon
±5% RH för styrning av 2 zoner/slavar
• Driftsäker lösning – enkel service och handhavande
• Flexibel regulator med stöd för Modbus RTU (även BACnet via tillbehör).
• Storlekar: 50/100/200/400/600/1000 (kg/h)

FUNKTION
optiMist är en lågtrycksbefuktare och adiabatisk direkt och indirekt kyla i större utrymmen. Processen finfördelar vattenpartiklarna med hjälp av tryckluft, dessa direktabsorberas av luftflödet och bortför samtidigt värme från luftflödet vilket ger en adiabatisk kyleffekt, lösningen är därför även lämplig för temperaturreglering och kan även användas i kombination med luftbehandlingsaggregat.

En enhet kan betjäna upp till 2 st zoner och kompletteras med fuktfördelare som via dysor bidrar till bättre absorption av de finfördelade fuktpartiklarna. Enhetens pump och ventiler möjliggör reglering i två steg som arbetar sekvensiellt mot samma zon för att erbjuda kontinuerlig befuktning, alternativt separeras till två zoner som då behandlas var och en för sig. Den senare metoden är lämplig för t ex befuktning med direktkylning i tilluftsflödet och indirekt kylning i frånluftsflödet.

Produkten är utrustad med flexibel styrenhet och display med användarvänliga menyer. Den kan köras stand-alone för on/off reglering av fukthalten via intern givare, alternativt med extern signal mot givare eller överordnat styrsystem, t ex BMS. Extern styrning sker via seriell port (RS485) med Modbus RTU, utöver detta finns ytterligare tillval för överordnad styr, t ex ethernetport (RJ45) för bl a TCP/IP, BACnet och Modbus RTU.

INSTALLATION
Lösningen består av flera enheter, väggmonterat reglerskåp innehållande pump och styrenhet. Denna kompletteras med rostfri fuktfördelare med dysor samt droppavskiljare. För att säkerställa effektiv drift bör enheten anslutas till ett vattenreningssystem, WTS (separat tillval) som avmineraliserar vattnet genom omvänd osmos. Direktinkoppling till befintlig vattenledning är möjlig men rekommenderas inte. Komponenter för inkoppling till vattenanslutningar ingår inte i leverans. För närmare detaljer kring montagekrav, inkoppling av el- och styr samt driftkonfiguration, se produktens DU-instruktion/användarmanual nedan (PDF-format, engelska).

DRIFT/UNDERHÅLL
Inbyggda funktioner som automatiserade periodiska tvättcykler och vattentömning i kombination med kvalitetskomponenter bidrar till problemfri drift och underhåll. Produkten bör kompletteras med ett vattenreningssystem (WTS) för effektiv drift och enklare underhåll. För ytterligare desinfekterande egenskaper kan enheten kompletteras med UV-belysning. Produktens serviceintervall är direkt beroende av försörjningsvattnets kvalitet och enhetens driftstid. Underhåll får endast utföras av kvalificerad personal.

optiMist är lämplig för bl a:
• Datacenter, hotell och stormarknader/köpcenter.
• Produktions- och processindustri, t ex tryck- , textil-, trä- och pappersindustri
• Renrum, sjukhus och kontorsmiljö
• Kylrum, värmeåtervinningsenheter, luftehandlingsaggregat (AHU)


TILLVAL
• Fuktfördelarrack med dysor
• Droppavskiljare
• Elektromagnetiska laddningsventiler
• Styrkort i flera varianter för extern signal

TILLBEHÖR
Produkten kan kompletteras med ett flertal tillbehör, t ex UV-belysning av materia för högre hygiennivå, WTS (vattenbehandlingssystem) externa temp-, fukt, luftkvalitet- eller kombinationsgivare (temp- och fukt) för rumsmontage. Kontakta säljare för specifikt behov.

AMA-text

Högerklicka i rutan, välj markera allt, högerklicka igen, sedan kopiera och klistra in där du vill ha det.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ