Adiabatisk befuktning/ humiSonic Ventilation

EGENSKAPER
• Adiabatisk befuktare för kanaldistribution 
• Ultraljudsteknik med hög vattenpartikelupplösning (1 μm)
• Energibesparande teknik ger låg elförbrukning
• Hög styrnoggrannhet vid reglering, ±1% RH
• Motsvarar maximala hygienkrav – lämplig för teknisk eller medicinsk miljö
• Driftsäker lösning – enkel service och handhavande
• Flexibel regulator med stöd för Modbus RTU
• Storlekar: 2,4 / 4,8 / 7,2 / 9,6 / 14,4 / 18 (kg/h)

FUNKTION
humiSonic Ventilation är en ultraljudsbefuktare avsedd för kanaldistribution via ventilationssystem. Ultraljudslösningen möjliggör befuktning med extremt finfördelade aerosolpartiklar (1-5 μm) då processen bildar en finfördelad dimma av fukt som direktabsorberas av luftflödet. Denna egenskap garanterar snabb avdunstning av de finfördelade vattenpartiklarna och motverkar oönskad kondensation.

humiSonic erbjuder hög kontrollnivå vid reglering av temperatur och luftfuktighet (±1% från börvärde). Enheten har låg elförbrukning och ger maximal energibesparing jämfört med ångbefuktning. I kombination med CARELs marknadsledande teknik är ultraljudslösningen både effektiv, pålitlig och mångsidig. 

Produkten består av två enheter, en befuktardel som monteras till kanalsystemet samt ett separat el- och styrskåp som levereras i master- respektive slavversion. Befuktardelen nyttjar kanalens lufthastighet och kräver ett luftflöde på minst 1,5 upp till 3,0 m/s över befuktaren. För full absorption i luftflödet krävs raksträcka på minst 60 cm efter befuktaren.

Det kombinerade el- och styrskåpet väggmonteras utanför kanalsystemet och strömförsörjer befuktardelen. Masterenheten har inbyggd kontrollpanel med LCD-display och kan köras stand-alone mot hygrostat eller kompletteras med styrkort för uppkoppling mot en hygrostat eller överordnat styrsystem, t ex BMS. Extern styrning sker via antingen Modbus RTU eller analog kontrollsignal. Ett brett utbud av tillbehör ger möjlighet till förenklad och säker drift genom automation, anpassning till specifika anläggningsbehov och skalbarhet garanteras genom master-slav-principen. En masterenhet kan driva upp till tre st slavenheter.

INSTALLATION
humiSonic Direct är avsedd för installation i kanalsystem eller i luftbehandlingsaggregat (AHU). Enheten ansluts till befintligt ventilationssystem som distribuerar aerosolpartiklarna till önskade utrymmen. För korrekt funtion är det viktigt att krav på raksträcka och lufthastighet är uppfyllda. För att säkerställa korrekt funktionalitet bör enheten anslutas till ett vattenreningssystem (WTS) som avmineraliserar vattnet genom omvänd osmos. Direktinkoppling till befintlig vattenledning rekommenderas inte. Komponenter för inkoppling till vattenanslutningar ingår inte i leverans. Enheten kan kompletteras med styrkort (tillbehör) för extern reglering. För närmare detaljer kring montagekrav, inkoppling av el- och styr samt driftkonfiguration, se produktens DU-instruktion/användarmanual nedan (PDF-format, engelska).

DRIFT/UNDERHÅLL
Inbyggda funktioner som periodiska tvättcykler, fullständig vattentömning i kombination med kvalitetskomponenter av rostfritt stål samt en lösning utan återcirkulation av vatten bidrar till problemfri drift och underhåll. Produkten bör kompletteras med ett vattenreningssystem (WTS) och garanterar därmed en livscykel på 10 000 timmar för utbyteskomponenter. Produktens serviceintervall är direkt beroende av försörjningsvattnets kvalitet och enhetens driftstid. Underhåll får endast utföras av kvalificerad personal. 

humiSonic är lämplig för:
• Renrum, sjukhus och farmaceutisk produktionsmiljö.
• Industri – textil-, tryckeri- och pappersindustri.
• Bostads- och offentlig miljö – köpcenter, kontor, museum och bibliotek.
• Datacenter, elektronikproduktion, kylrum eller annan evaporativ kylning.

humiSonic kan även levereras i version för rumsdistribution, för mer information, se humiSonic Direct.
 

TILLBEHÖR
Till produkten finns ett komplett utbud av tillbehör, t ex temp-, fukt, luftkvalitet- eller kombinationsgivare (temp- och fukt) för rums- eller kanalmontage och i versioner för digital (RS485) eller analog (0-10V eller 4-20 mAh) uppkoppling. Kontakta säljare för specifikt behov. Nedan följer några andra typexempel:

• Kort till masterenhet för direktuppkoppling mot styrsystem via RS485-gränssnitt.
• Komponenter för översvämningsbevakning (FLOS).
• Flödesgivare (TAM).

UTBYTESKOMPONENTER
• Piezoelektrisk transduktor (intervall 10 000 tim)

AMA-text

Högerklicka i rutan, välj markera allt, högerklicka igen, sedan kopiera och klistra in där du vill ha det.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ