Vattenbehandlingssystem

Ett vattenbehandlingssystem (WTS) kompletterar både adiabatiska och de flesta isotermiska befuktare (ej elektrodbefuktare) genom att eliminera föroreningar, kalk och mineraler i vattnet. Genom att kombinera en befuktarinstallation med ett WTS kan man uppnå både högre hygiennivå men även en mer underhållsfri drift genom förlängda drittscykler och därmed ett minskat behov för periodiskt underhåll.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ