Vattenbehandlingssystem/ WTS Compact

EGENSKAPER
• Vattenbehandlingssystem i kompaktmodell för mindre befuktare.
• Avhärdar vattnet och minimerar kalkavlagringar i befuktaren.
• Säkrar rätt tryck och genomströmningshastighet till befuktaren.
• Ökar befuktarkomponenternas driftscykel och minskar periodiskt underhåll.
• Förkonfigurerad för enklare driftssättning.
• Anpassad för inkoppling mot CARELs befuktarsortiment.
• Levereras i två utföranden:
  – med pump (tilloppstryck 1,5-4 Bar), kapacitet: 25 / 40 / 60 l/h.
  – utan pump (tilloppstryck 4-8 Bar), kapacitet: 12 / 20 l/h.

FUNKTION
WTS Compact är ett vattenbehandlingssystem (WTS, Water Treatment System) för mindre adiabatiska eller isotermiska befuktare (ej elektrodbefuktare). Enheten kopplas till konventionell vattenledning. Vattnet avmineraliseras genom sk omvänd osmos, en teknik som avlägsnar mineralsalter, klorider, kisel, järn och bakterier.

Metoden eliminerar 95-99% av mineralerna i vattnet och uppfyller de fysiska, kemiska och organiska egenskaper som krävs för användning med adiabatiska och de flesta isotermiska befuktare (ej elektrodbefuktare som kräver högre konduktivitet). Utprodukten, sk permeat är avmineraliserat vatten med låg konduktivitet som minskar kalkbeläggning på munstycken och kokare samt förbättrar hygienen i kanalsystem och befuktade utrymmen.

Produkten levereras i två versioner, med inbyggd pump samt utan pump. Enhet utan pump har mindre yttermått och är lämplig när ingångstrycket är högre än 4 bar. Utförande med pump är en mer omfattande produkt, utrustad med kontollpanel samt ger lägre belastning nedströms. Enheten kan kompletteras med UV-desinfektionssystem (tillbehör) och klarar då maximala hygienkrav. Expansionskärl (15 l) är inkluderat vid leverans.

 

INSTALLATION
Produkten ansluts till befintlig dricksvattenledning samt vidare till ett expansionskärl för behandlat utloppsvatten. Kärlet installeras i nedströmskretsen och har till uppgift att balansera trycket på det utgående permeatet samt tillhandahålla den mängd permeat som krävs vid första uppstarten av befuktaren. Enheten kan kompletteras funktion för UV-sterllisering vid specifika hygienkrav. För närmare detaljer kring installation, inkoppling och driftkonfiguration, se produktens DU-instruktion/användarmanual nedan (PDF-format, engelska).

DRIFT/UNDERHÅLL
Enheten har inbyggda funktioner för periodiskt underhåll, bl a autospolningsfunktion som ger förenklad drift. Produktens serviceintervall är direkt beroende av försörjningsvattnets kvalitet och enhetens driftstid. Metoden är inte lämpad för väldigt hårt eller kontaminerat vatten. Vid denna typ av förutsättningar förlänger man membranets livscykel genom förbehandling av vattnet, t ex genom filtrering, avjärning mm. Underhåll bör endast utföras av kvalificerad personal, se produktens DU-instruktion/användarmanual nedan (PDF-format, engelska) för detaljerad beskrivning.

UTFÖRANDEN
• WTS Compact utan pump (tilloppsvattentryck, P = 4-8 Bar).
• WTS Compact med integrerad pump (tilloppsvattentryck, P = 1,5-4 Bar).

TILLBEHÖR
• Extra expansionskärl (levereras med tillhörande slangar och anslutningar).
• UV-sterilisator (levereras med länkningar och anslutningar).

UTBYTESKOMPONENTER
• Osmotiskt utbytesmembran
• Kolfilterpatron

AMA-text

Högerklicka i rutan, välj markera allt, högerklicka igen, sedan kopiera och klistra in där du vill ha det.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ