Adiabatisk/evaporativ befuktning

Adiabatisk befuktning, ibland även kallat kallbefuktning, finfördelar vattnet till extremt små droppfria vattenpartiklar, sk aerosoler som skapar en vattendimma och snabbt avdunstar i det utrymme som ska befuktas. Metoden tillför även kyla till det befuktade utrymmet och har därmed ytterligare fördelar. 

 

I kombination med ett vattenreningssystem (WTS) som eliminerar föroreningar, kalk och mineraler i vattnet kan man uppnå hög hygiennivå och enklare drift genom minskat behov för periodiskt underhåll. Adiabatisk befuktning nyttjar inte heller uppvärmning vilket ger energibesparingar på upp till 90% lägre än vid ångbefuktning.

 

CARELs ultrasoniska befuktare humiSonic täcker de flesta behov för både bostads- och komersiell miljö och finns i versionerna Direct för rumsdistribution samt Ventilation för kanaldistribution.

 

 

 

 

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ