Adiabatisk befuktning/ humiFog Direct

EGENSKAPER
• Adiabatisk direktbefuktare för större utrymmen, t ex industrier 
• Högtryckslösning, 70 bar med hög vattenpartikelupplösning (10 μm)
• Energibesparande teknik ger låg elförbrukning (4 W per kg/h)
• Hög styrnoggrannhet vid reglering:
   ±2% RH för enskild zon
   ±5% RH för styrning av 2 zoner/slavar
• Driftsäker lösning – enkel service och handhavande
• Flexibel regulator med stöd för Modbus RTU och BACnet.
• Storlekar Master/pumpenhet: 40/80 (kg/h) 
• Storlekar fläkt: enkelsidig 3-8/6-16 samt dubbelsidig 6-16/12-32 (kg/h).

FUNKTION
humiFog Direct är en högtrycksbefuktare avsedd för direktdistribution i större utrymmen. Processen finfördelar vattenpartiklarna som direktabsorberas av luftflödet. humiFog Direct erbjuder modulerande reglering av fukthalten via trådlös rumsgivare med stöd för upp till 4 per zon, alternativt med extern signal via Modbus eller BACnet. Lösningen är även lämplig för temperaturreglering under sommartid vid behov för adiabat kyla.

Enheten är utrustad med kraftfull fläkt som bidrar till bättre absorption av atomiserad befuktning och den relativa fuktigheten i befuktade utrymmen uppnår hög kontrollnivå och utrymmen tillgodogör sig en naturlig evaporativ kylning till fullo vilket gör att lösningen lämpar sig för maskinintensiv miljö, t ex produktionsmiljö och annan industri.

Produkten är utrustad med flexibel styrenhet och kan köras stand-alone eller kopplas mot överordnat styrsystem, t ex BMS. Extern styrning sker via antingen seriell port (RS485) eller ethernetport (RJ45). Enheten har även display med användarvänliga menyer samt inbyggd webserver och möjliggör full kontroll av enhetens samtliga funktioner via t ex PC, pekplatta eller smartmobil.

INSTALLATION
Produkten består av flera enheter, reglerskåp innehållande steglös pump och styrenhet, fläkt för rumsmontage (vägg/tak), trådlös rumsgivare (alt extern signal till reglerskåp). För att säkerställa korrekt funktionalitet bör enheten anslutas till ett vattenreningssystem, WTS (separat tillval) som avmineraliserar vattnet genom omvänd osmos. Direktinkoppling till befintlig vattenledning rekommenderas inte. Komponenter för inkoppling till vattenanslutningar ingår inte i leverans.

DRIFT/UNDERHÅLL
Inbyggda funktioner som automatiserade periodiska tvättcykler och vattentömning i kombination med kvalitetskomponenter bidrar till problemfri drift och underhåll. Produkten bör kompletteras med ett vattenreningssystem (WTS) för effektiv drift och enklare underhåll. För ytterligare desinfekterande egenskaper kan enheten kompletteras med UV-belysning. Produktens serviceintervall är direkt beroende av försörjningsvattnets kvalitet och enhetens driftstid. Underhåll får endast utföras av kvalificerad personal. 

humiFog är lämplig för bl a:
• Industriapplikationer.
• Produktionsmiljö, t ex pappers-, tryckeri- och träindustri.
• Produktförvaring med krav på hållbarhet eller
   kontinuerlig fuktbalans, t ex produktförädling.

humiFog finns även i version för kanaldistribution, för mer information, se humiFog.

TILLVAL
• Huvudenhet för enkelzon eller multizon
• Master eller slavutförande.
• Distributionsfläkt för envägs- alternativt tvåvägsspridning.

TILLBEHÖR
Produkten kan kompletteras med ett flertal tillbehör, t ex externa temp-, fukt, luftkvalitet- eller kombinationsgivare (temp- och fukt) för rumsmontage. Kontakta säljare för specifikt behov.

 

DOKUMENTATION

För denna produkten tillhandahåller vi främst originaldokumentaton från CAREL, 
i första hand på engelska samt i vissa fall svenska, se nerladdningsknappar längst ner på sidan.

• Katalogblad (produktblad/broschyr)
• DU-instruktion (bruksanvisning).

 

 Dokumentation kan även hämtas från www.carel.com

AMA-text

Högerklicka i rutan, välj markera allt, högerklicka igen, sedan kopiera och klistra in där du vill ha det.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ