Adiabatisk befuktning/ humiFog multizone

EGENSKAPER
• Adiabatisk högtrycksbefuktare för kanaldistribution till större utrymmen
• Högtryckslösning, 25-70 bar med hög vattenpartikelupplösning (15 μm)
• Energibesparande teknik ger låg elförbrukning (4 W per kg/h)
• Hög styrnoggrannhet vid reglering:
±2% RH för enskild zon
±5% RH för styrning av 2-6 zoner/slavar
• Driftsäker lösning – enkel service och handhavande
• Flexibel regulator med stöd för Modbus RTU.
• Storlekar: 100/200/320/460/600/1000 (kg/h) 
• Finns i Master och Slavversion 
• Motsvarar maximala hygienkrav

FUNKTION
humiFog är en högtrycksbefuktare avsedd för kanaldistribution i större utrymmen. Processen finfördelar vattenpartiklarna via dysor som direktabsorberas av luftflödet i luftkanalen. humiFog erbjuder modulerande alt. on/off reglering av fukthalten via intern givare alternativt med extern signal via Modbus RTU. Lösningen är även lämplig för både direkt och indirekt temperaturreglering under sommartid vid behov för adiabat kyla.

humiFog finns i master och slavversion och kan på detta sätt betjäna upp till 6st oberoende zoner med en masterenhet. Enheterna är utrustade med fördelare som via dysor bidrar till bättre absorption av atomiserad befuktning. Luftfördelarens dimensioner och kapacitet kundanpassas på fabrik enligt beställning och blir därmed optimerad för ändamålet.

Produkten är utrustad med flexibel styrenhet och display med användarvänliga menyer. Den kan köras stand-alone eller kopplas mot överordnat styrsystem, t ex BMS. Styrenheten i produkten upprätthåller en hög kontrollnivå av den relativa fuktigheten i befuktade utrymmen som därigenom tillgodogör sig en naturlig evaporativ kylning till fullo vilket gör att lösningen lämpar sig för maskinintensiv miljö, t ex produktionsmiljö och annan industri. Enheten är hygiencertifierad enligt standarderna EN13779, VDI6022, VDI3803 och är därför även lämplig för sjukhus och renrumsmiljö.

INSTALLATION
Produkten består av flera enheter, reglerskåp i masterversion innehållande steglös pump och styrenhet, rostfri fördelare med dysor samt droppavskiljare. Reglerskåpet finns även i slavversion utan pump. För att säkerställa korrekt funktionalitet bör enheten anslutas till ett vattenreningssystem, WTS (separat tillval) som avmineraliserar vattnet genom omvänd osmos. Direktinkoppling till befintlig vattenledning rekommenderas inte. Komponenter för inkoppling till vattenanslutningar ingår inte i leverans. För närmare detaljer kring montagekrav, inkoppling av el- och styr samt driftkonfiguration, se produktens DU-instruktion/användarmanual nedan (PDF-format, engelska).

DRIFT/UNDERHÅLL
Inbyggda funktioner som automatiserade periodiska tvättcykler och vattentömning i kombination med kvalitetskomponenter bidrar till problemfri drift och underhåll. Produkten bör kompletteras med ett vattenreningssystem (WTS) för effektiv drift och enklare underhåll. För ytterligare desinfekterande egenskaper kan enheten kompletteras med UV-belysning. Produktens serviceintervall är direkt beroende av försörjningsvattnets kvalitet och enhetens driftstid. Underhåll får endast utföras av kvalificerad personal. 

humiFog är lämplig för bl a:
• Industriapplikationer och datacenter.
• Produktionsmiljö, t ex pappers-, tryckeri- och träindustri.
• Produktförvaring med krav på hållbarhet eller 
kontinuerlig fuktbalans, t ex produktförädling.

humiFog finns även i version för direktdistribution,
för mer information, se humiFog Direct.

TILLVAL
• Masterenhet (inklusive steglös pump) för enkel eller multizonbruk.
• Masterenheten finns i utförande med pump i rostfri alt. rost- och silikonfri version.
• Slavenhet (utan pump)

TILLBEHÖR
Produkten kan kompletteras med ett flertal tillbehör, t ex distributionsfläkt för direktrumsbefuktning, WTS (vattenbehandlingssystem) externa temp-, fukt, luftkvalitet- eller kombinationsgivare (temp- och fukt) för rumsmontage. Kontakta säljare för specifikt behov.

 

DOKUMENTATION

För denna produkten tillhandahåller vi främst originaldokumentaton från CAREL, 
i första hand på engelska samt i vissa fall svenska, se nerladdningsknappar längst ner på sidan.

• Katalogblad (produktblad/broschyr)
• DU-instruktion (Bruksanvisning).

Utöver dessa dokument finns även en kompletterande underhålls-/reservdelsmanual på svenska som du kan ladda ner här: 

humiFog multizone - Reservdelar (pdf)

 Dokumentation kan även hämtas från www.carel.com

 

 

 

AMA-text

Högerklicka i rutan, välj markera allt, högerklicka igen, sedan kopiera och klistra in där du vill ha det.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ