Vattenbehandlingssystem/ WTS Large

EGENSKAPER
• Vattenbehandlingssystem för större befuktare.
• Hög vattenåtervinning, upp till 70%.
• Avhärdar vattnet och minimerar kalkavlagringar i befuktaren.
• Ökar befuktarkomponenternas driftscykel och minskar periodiskt underhåll.
• Anpassad för inkoppling mot CARELs befuktarsortiment.
• Kontrollpanel med inbyggd LCD-skärm.
• Inbyggd UV-sterilisering av behandlat vatten.
• Levereras i kapaciteterna: 160 / 320 / 460 / 600 / 1000 / 1200 l/h.

FUNKTION
WTS Large är ett vattenbehandlingssystem (WTS, Water Treatment System) för större adiabatiska eller isotermiska befuktare (ej elektrodbefuktare). Konstruktionen har återcirkulationfunktion för maximal vattenåtervinning samt inbyggda funktioner för systemövervakning och underhåll. Vattnet avmineraliseras genom sk omvänd osmos, en teknik som avlägsnar mineralsalter, klorider, kisel, järn och bakterier.

Metoden eliminerar 95-99% av mineralerna i vattnet och uppfyller de fysiska, kemiska och organiska egenskaper som krävs för användning med adiabatiska och de flesta isotermiska befuktare (ej elektrodbefuktare som kräver högre konduktivitet). Utprodukten, sk permeat är avmineraliserat vatten med låg konduktivitet som minskar kalkbeläggning på munstycken och kokare samt förbättrar hygienen i kanalsystem och befuktade utrymmen.

Produkten består av en komplett lösning med filtreringsfunktion för anslutningsvatten, vätskebaserad avhärdningsfunktion, laddningsventil och tryckpump som säkrar rätt tryck och genomströmningshastighet till befuktaren samt inbyggt UV-desinfektionssystem för att klara maximala hygienkrav. Enheten har även elektronisk styrenhet med LCD-terminal för enkelt handhavande av apparatfunktioner, bl a snabbstart och periodiskt underhåll. Apparaten är konstruerad för enkel och snabb åtkomst av utbyteskomponenter.

 

INSTALLATION
Produkten ansluts till befintlig dricksvattenledning samt vidare till ett expansionskärl för behandlat utloppsvatten. Kärlet installeras i nedströmskretsen och har till uppgift att balansera trycket på det utgående permeatet samt tillhandahålla den mängd permeat som krävs vid första uppstarten av befuktaren. Enheten har inbyggd UV-sterlliseringsfunktion för att uppfylla höga hygienkrav. För närmare detaljer kring installation, inkoppling och driftkonfiguration, se produktens DU-instruktion/användarmanual nedan (PDF-format, engelska).

DRIFT/UNDERHÅLL
Enheten har en inbyggd elektronisk styrenhet med intuitiv kontrollpanel och LCD-skärm för enkel åtkomst av samtliga funktioner samt kan programmeras för automatiserad drift. Produktens serviceintervall är direkt beroende av försörjningsvattnets kvalitet och enhetens driftstid. Metoden är inte lämpad för väldigt hårt eller kontaminerat vatten. Vid denna typ av förutsättningar förlänger man driftscykeln genom förbehandling av vattnet, t ex filtrering, avjärning mm. Underhåll bör endast utföras av kvalificerad personal, se produktens DU-instruktion/användarmanual nedan (PDF-format, engelska) för detaljerad beskrivning.

TILLBEHÖR
• Expansionskärl (levereras med tillhörande slangar och anslutningar).
• Förvaringskärl (med tryckhållningsfunktion)

UTBYTESKOMPONENTER
• Kolfilterpatron
• Osmotiskt utbytesmembran
• Inloppsfilter
• UV-lampa
• Avkalkningsmedel
• NSF-certifierat avkalkningsmedel för livsmedelsapplikationer.

 

AMA-text

Högerklicka i rutan, välj markera allt, högerklicka igen, sedan kopiera och klistra in där du vill ha det.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ