Utgångna produkter/ SUM

FUNKTION

SUM är en webbaserad styr-, övervaknings och managementapplikation som samverkar med de produkter och komponenter som kan ingå i systemlösningar för behovsstyrt inneklimat från Klimatbyrån, typ ControlAir. 

Före projektering av VAV-system som inkluderar systemprodukter från system ControlAir, vänligen kontakta närmaste kontor för konstruktions- och projekteringsstöd.

SUM har som syfte att förenkla och optimera driften i behovsstyrda anläggningar samt kan även komplettera ett befintligt BMS.

BESKRIVNING

Genom att ansluta systemets reglerenheter via bus till SUM, kan driftsansvariga och användare övervaka och justera anläggningen utifrån önskade konfigurationskriterier.

SUM möjliggör till exempel zonstyrning, loggning, larmhantering, fjärruppdatering samt medger uppkoppling mot överordnat system (BMS) och fungerar då även som gateway.

Webbverktyget tillåter dessutom styrning på individnivå för produkter utrustade med Klimatbyråns styrutrustning, t ex kylbafflar, motoriserade VAV-don och VAV-styrning av spjäll och konventionella luftdon.

 

 

AMA-text

Högerklicka i rutan, välj markera allt, högerklicka igen, sedan kopiera och klistra in där du vill ha det.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ