Utgångna produkter/ MEP/MEPI

FUNKTION

Takdon med HEPA-filterceller av Camfils fabrikat typ Megalam med filterklass H14. Annan filterklass specificeras. Donet är speciellt framtaget för att kunna tillföra stora luftflöden dragfritt till laboratorier och renrum. MEP/MEPI är även lämpligt för variabelt flöde.
Donet har kanalanslutning i kortsidan och MEP är avsett för frihängande montage, MEPI för infällnad i undertak. Donet är försett med mätnipplar för kontroll av filterstatus.
MEP/MEPI är försett med fästvinklar för upphängning.
L-profiler (medlevereras ej), för undertaksmontage, fästes på donet på plats. Frontplåten/-arna är gångjärnsupp-hängda för lätt åtkomlighet vid rengöring.
Speciella täthetskrav anges i klartext
MEP/MEPI kan specialtillverkas efter behov.

MATERIAL

MEP/MEPI: Stomme av in- och utvändigt pulverlackerad stålplåt i vit standardkulör.
För generell produktspecifikation, se separat dokument Produktspecifikation.

MONTAGE

Donet har fästvinklar för upphängning. Antingen monteras donet med pendlar som fästs med expanderbult i taket eller monteras dikt tak med expanderbult. MEP/MEPI har rektangulär stos i kortsidan som ansluts till anslutnings-låda ALMEP/ALMEPI eller rektangulär kanal. Mellan stos och ALMEP/ALMEPI eller kanal tätas med silikon, partikeltätt. När ALMEP/ALMEPI används, skall även skarven mellan don och anslutningslådan tätas med silikon. Silikonskarven slätas till med ett blött finger. ALMEP skruvas fast inifrån dondelen. Skruvgenom-föringarna tätas med silikon. Filterkassetter monteras enligt leverantörens montageanvisning.
 

AMA-text

Högerklicka i rutan, välj markera allt, högerklicka igen, sedan kopiera och klistra in där du vill ha det.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ