Utgångna produkter/ HotelAir

HotelAir har har numera ersatts av HotelAir-HiFlow (HotelAir-HF).

FUNKTION
HotelAir är en takmonterad induktionsapparat för tilluft, kylning och värmning. HotelAir placeras i undertak med returluftsintag i ett nedsänkt undertak och tilluftsgaller i vägg. HotelAir är i första hand avsedd för hotellrum och andra lokaler där detta montagesätt är lämpligt. Med primärluftsflödet som drivkraft induceras rumsluft genom lamellbatteriet som då bortför eller i förekommande fall tillför värme. Primär- och den konditionerade sekundärluften tillförs rummet via tilluftsgallret horisontellt längs undertaket.

BESKRIVNING
Apparathus med primärluftskanal som med dysor skapar induktionen i apparaten. Tilluftsgaller med vertikala och horisontella lameller. Returluftsgaller i  perforerad plåt. Batteri med kopparrör och aluminiumlameller. Separata rör för kyla och i förekommande fall värme. HotelAir tillverkas i fyra storlekar (600-1200).

MATERIAL
Apparathus och luftkanal av varmförzinkad stålplåt. Dondelar av pulverlackerad stålplåt i vit standardkulör, andra kulörer kan erhållas. För generell produktspecifikation, se separat dokument Produktspecifikation. Batteri av kopparrör och lameller av aluminium.

MONTAGE
Längd och bredd på HotelAir är anpassade för att passa till standard bärverk. Enheten levereras med fyra fabriks-monterade upphängningsbeslag för pendlar (ett i varje hörn), vilka kan justeras separat i fyra riktningar.

 

AMA-text

Högerklicka i rutan, välj markera allt, högerklicka igen, sedan kopiera och klistra in där du vill ha det.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ