Utgångna produkter/ PUS/PUSI

FUNKTION

Takdon avsett för dragfri tillförsel av stora luftflöden till t.ex. laboratorium och renrum. PUS/PUSI är även lämpligt för variabelt luftflöde. Donet har kanalanslutning i kort-sidan och PUS är avsett där frihängande montage, PUSI för infällnad i undertak. Donet är försett med fästvinklar för upphängning. L-profiler (medlevereras ej), för undertaksmontage, fästs på donet på plats. Frontplåten/-arna är gångjärnsupphängda för lätt åtkomlighet vid rengöring. PUS/PUSI kan specialtillverkas efter behov.

MATERIAL

PUS/PUSI: Stomme av in- och utvändigt pulverlackerad stålplåt i vit standardkulör.
För generell produktspecifikation, se separat dokument Produktspecifikation.

MONTAGE

Donet har fästvinklar för upphängning. Antingen monteras donet med pendlar som fästs med expanderbult i taket eller monteras dikt tak med expanderbult.
PUS/PUSI har rektangulär stos i kortsidan som ansluts till anslutningslåda ALPUS/ALPUSI eller rektangulär kanal. Mellan stos och ALPUS/ALPUSI eller kanal tätas med silikon. När ALPUS används, skall även skarven mellan don och anslutningslådan tätas med silikon. Silikon-skarven slätas till med ett blött finger. ALPUS skruvas fast inifrån dondelen. L-profiler (medlevereras ej), för under-taksmontage, fästes på donet på plats. Ursparning görs i L-profilerna för snäpplåsen.
 

AMA-text

Högerklicka i rutan, välj markera allt, högerklicka igen, sedan kopiera och klistra in där du vill ha det.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ