Utgångna produkter/ ControlAir v1.4

FUNKTION

ControlAir är ett automatiserat system för behovsstyrt inneklimat. Systemet är speciellt anpassat för klimatdon och VAV styrning. ControlAir levereras delvis förmonterat och konfigurerat från fabrik anpassat till objektet som skall betjänas, vilket förenklar installation och samordning på byggplatsen. Detta ger också stor frihet och flexibilitet i rumsgestaltningen och vid ombyggnader. Webbaserad övervakning med möjlighet till uppkoppling mot överordnat system via Modbus som tillval.

BESKRIVNING

Genom reglerfunktionen vars huvudsyfte är att styra värme, kyla och luftmängd i sekvens optimeras systemet på ett energieffektivt sätt. Genom den integrerade närvarogivaren samt tillbehör som luftkvalitetssensor kan systemet energioptimeras ytterligare.

Genom att ansluta reglerenheterna via bus till webbserver (tillbehör) kan enskilda användare enkelt övervaka och justera sin rumstemperatur. Funktionerna kan då nås via internet eller mobiltelefon samtidigt som administratörer kan optimera rumsklimat och energianvändning centralt.

Webbservern möjliggör även zonstyrning, loggning, larmhantering och fjärruppdatering samt kan även kopplas upp mot överordnad system (BMS) och fungerar då som gateway till Modbus.

 

AMA-text

Högerklicka i rutan, välj markera allt, högerklicka igen, sedan kopiera och klistra in där du vill ha det.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ