ControlAir – Klimatbyråns system för behovsstyrd ventilation

2017-01-25
ControlAir energioptimerar inomhusklimat och anpassas efter just dina och fastighetens behov.

   

ControlAir Room Overview

 

Klimatbyråns systemlösning ControlAir kan integreras för hela objekt som kräver behovsstyrt inomhusklimat och levereras då som projektlösning. Komponenterna i systemet kan även levereras för stand-alone drift då de är fömonterade och konfigurerade från fabrik. Detta innebär att automation både är möjlig på produkt- och systemnivå, likväl kan produkterna inkluderas i tredjepartslösningar för överordnad styr som BMS.

Varje leverans är helt anpassad till den fastighet som skall betjänas.

Fördelarna med fabriksmonterad och förkonfigurerad styrutrustning är många. Inköps- och installationskostnaderna blir betydligt lägre samtidigt som installation och samordning på byggplatsen förenklas. Inte minst vid ombyggnader erbjuder systemet stor frihet och flexibilitet.

Utifrån närvaro, temperatur och luftkvalitet kan luftflöde, värme, kyla och belysning regleras. Styrsystemet kan tillämpas med både konventionella kylbafflar, luftdon och radiatorställdon samt de av Klimatbyråns produkter som öppnar upp för ytterligare möjligheter, t ex ÖLS och ÖLR, våra populära överluftsdon som även finns i patenterad version med integrerad sensormodul.

Systemet speglar vårt helhetstänk och är speciellt anpassat för styrning av kylbafflar och VAV-don. I ControlAir ingår bl a:

• Komplett serie spjäll- och mätprodukter för VAV-system, LOGiQ
• Webbaserad managementapplikation med tillhörande hårdvara, SUM
• Aktivt motoriserat luftdon, NPLM
• Tryckoberoende elektronisk flödesregulator, BASiQ
• Kylbafflar med förmonterad styr, t ex OptimAir DualFlow

För mer information om systemets möjligheter och förslag till lösningar, kontakta något av våra säljkontor eller se produktblad för respektive produkt.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ