Behovsstyrd ventilation/ OptimAir Dual-Flow

FUNKTION

OptimAir DualFlow är en induktionsapparat/klimatdon för tilluft, kylning och värmning, där primärluftflödet styrs av närvaro/frånvaro. OptimAir DF integreras i standard undertaksbärverk. Med primärluftsflödet som drivkraft induceras rumsluft genom lamellbatteriet som då bortför eller i förekommande fall tillför värme. Primär- och den konditionerade sekundärluften tillförs rummet via spridardelen horisontellt i två riktningar längs undertaket.

BESKRIVNING

Apparathus med primärluftskanal har fasta dysrader, en åt vardera sidan. Dysorna är uppdelade i två grupper, en för luftflöde vid närvaro i rummet och en för luftflöde vid frånvaro. Apparatens förmonterade motoriserade spjäll, placerat i inloppet, växlar mellan närvaro- och frånvaroflöde. Genom uppdelade dysor har man samma drivtryck vid lågflöde som vid fullflöde, vilket ger högre kyleffekt vid frånvaroflöde. Apparaten har ställbara luftriktare. Batteri med kopparrör och aluminiumlameller. Separata rör för kyla och i förekommande fall värme. Primärluftanslutning i nippeldimension med mätprofil i spjället. Mittdel och synliga delar är pulverlackerade. Kraftig ytterram av aluminiumprofil. Ramens mått är anpassad för infällt montage i standard undertaksbärverk. Mittdel är lätt nedfällbar för inspektion och service.

MATERIAL

Luftkanal av varmförzinkad stålplåt. Dondel av pulverlackerade aluminiumprofiler i vit standardkulör, andra kulörer kan erhållas. För närmare information om kulör, se separat dokument Produktspecifikation. Batteri av kopparrör och lameller av aluminium.

MONTAGE

Donet har fyra vertikala slitsar i gavlarna för upphängning i undertakskrok. Kan även erhållas med fyra justerbara upphängningsbeslag för pendlar.

 

AMA-text

Högerklicka i rutan, välj markera allt, högerklicka igen, sedan kopiera och klistra in där du vill ha det.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ