Behovsstyrd ventilation/ LOGiQ v2

BESKRIVNING, FUNKTION

Följande besrkivning avser LOGiQ v2 försedd med regulator typ QTRL och ställdon typ iQ-Series.

LOGiQ är en komplett serie kanalprodukter för VAV-system, avsedd för behovsstyrda luftflöden i energibesparande syfte, t ex skolor, butiker, kontor och och andra kommersiella lokaler.

LOGiQ är en del i ControlAir, Klimatbyråns system för behovsstyrd ventilation men kan även kommunicera med VAV-system från tredje part (via Modbus).

Före projektering av VAV-system som inkluderar systemprodukter från system ControlAir, vänligen kontakta närmaste kontor för konstruktions- och projekteringsstöd.

LOGiQ levereras i cirkulär och rektangulär variant. Rektangulär variant levereras med spjäll i avstängningstäthetsklass 3 och cirkulär variant i klass 4, se produktblad för information om storlekar.

PRODUKTÖVERSIKT

 • LOGIQ-M (Mätenhet).
   
 • LOGIQ-F (Flöde) Spjällenhet för reglering av konstanta eller variabla flöden.
   
 • LOGiQ-PM (Tryck och mätning) Tryckregleringsspjäll med mätfunktion.
   
 • LOGiQ-S (Subenhet) Subenhet för flödesbalansering med signal från LOGIQ-F, -PM eller -M.
   
 • LOGiQ-CS (Sub-och styrenhet) Reglerande subenhet för flödesbalansering med signal från summerade grupper bestående av LOGiQ-F, -PM eller -M.
   

MATERIAL

Spjäll av varmförzinkad stålplåt med mätstav av aluminium.
Gummitätning av EPDM.
Slangar av silikon.


MONTAGE

LOGiQ i cirkulär variant har nippeldimension med gummiringstätning och monteras med skjutmuff. LOGiQ i rektangulär variant levereras med gejdanslutning. LOGiQ kan installeras i valfritt läge och kräver normalt inget underhåll, dock bör utrymme för åtkomst i samband med service, drift och underhåll beaktas.

 

AMA-text

Högerklicka i rutan, välj markera allt, högerklicka igen, sedan kopiera och klistra in där du vill ha det.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ