Behovsstyrd ventilation/ BASiQ

BESKRIVNING, FUNKTION

BASiQ är ett produktpaket som i energisparande syfte används för att behovsstyra luftflöden i exempelvis skolor, butiker, kontor och konferensrum. Produkterna är i första hand avsedda att användas uppkopplade i behovsstyrda anläggningar med Modbus RTU som kommunkationsprotoll eller alternativt installeras för stand-alone drift. Produkterna levereras i cirkulärt och rektangulärt utförande.

Paketet består av följande produkter:

• BASiQ-F (Flow), VAV-spjäll för reglering av konstanta eller variabla luftmängder.

• BASiQ-P (Pressure), tryckregleringsspjäll.

• BASiQ-FT (Flow Transmission), är en tryckoberoende mätenhet med elektronisk flödesregulator avsedd för t ex master/sub-funktion vid central frånluft. Enheten är i första hand avsedd som tillbehör till VAV-spjäll BASiQ-F men kan även användas fristående.


MATERIAL och EGENSKAPER

• Spjällkropp och spjällblad av varmförzinkad stålplåt.
• Mätskena av aluminium.
• Önskat flödesintervall mellan min- och maxvärde ställs in på fabrik eller ute på anläggning via inbyggda potentiometrar. 

MONTAGE

BASiQ-F/-P/-FT i cirkulär variant har nippeldimension med gummiringstätning och monteras med skjutmuff.  BASiQ-F/-P/-FT i rektangulär variant levereras monteras med gejdanslutning (inkluderad vid leverans). Produkterna kan installeras i valfritt läge och kräver inget underhåll, dock bör läsbarhet på enhetens display beaktas.

Produkterna är inte avsedda att användas i kall eller aggressiv miljö. Produkterna bör inte installeras i utrymmen med temperatur under 0 °C eller där omgivnings- eller lufttemperatur överstiger 50 °C.

KOMMUNIKATION

Enheterna har inbyggt stöd för Modbus RTU som standard.

Se produktblad för närmare information.

AMA-text

Högerklicka i rutan, välj markera allt, högerklicka igen, sedan kopiera och klistra in där du vill ha det.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ