Behovsstyrd ventilation/ BASiQ

BESKRIVNING, FUNKTION

BASiQ är ett produktpaket för behovsstyrda luftflöden via Modbus RTU, bestående av VAV-spjäll BASiQ-F samt mätenhet BASiQ-FT:

• BASiQ-F, en tryckoberoende elektronisk flödesregulator som i energisparande syfte används för att behovsstyra luftflöden i exempelvis skolor, butiker, kontor och konferensrum. Enheten består av ett spjäll och en mätenhet vilka är anslutna till en flödesregulator.

Spjället har täthetsklass 4 för effektiv avstängning av luftflödet. Önskat flödesintervall mellan min- och maxvärde ställs in på fabrik eller ute på anläggning via inbyggda potentiometrar. 


• BASiQ-FT, är en tryckoberoende mätenhet med elektronisk flödesregulator avsedd för t ex master/sub-funktion vid central frånluft. Enheten är i första hand avsedd som tillbehör till VAV-spjäll BASiQ-F men kan även användas fristående.

Produkterna levereras i cirkulärt och rektangulärt utförande:

• Cirkulär produkt levereras i dimensionerna Ø100/125/160/200/250/315/400/500/630 mm.

• Rektangulär produkt levereras enligt B x H i steg om 50 mm 
inom intervallet 200 x 100 ≤ 1600 x 700 mm.


MATERIAL

Varmförzinkad stålplåt.
Mätrör av aluminium.

MONTAGE

BASiQ-F/FT i cirkulär variant har nippeldimension med gummiringstätning och monteras med skjutmuff.  BASiQ-F/FT i rektangulär variant levereras monteras med gejdanslutning (inkluderad vid leverans). Produkterna kan installeras i valfritt läge och kräver inget underhåll, dock bör läsbarhet på enhetens display beaktas.

Produkterna är inte avsedda att användas i kall eller aggressiv miljö. Produkterna bör inte installeras i utrymmen med temperatur under 0 °C eller där omgivnings- eller lufttemperatur överstiger 50 °C.

KOMMUNIKATION

Enheterna har inbyggt stöd för Modbus RTU som standard.

Se produktblad för närmare information.

AMA-text

Högerklicka i rutan, välj markera allt, högerklicka igen, sedan kopiera och klistra in där du vill ha det.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ