Överluft – tillbehör

Blockera spridning av fibrer och partiklar i överluften

• Fibermedryckningsskydd ÖFI är en flexibel väggenomföring avsedd för installation tillsammans med överluftsdon. 

• Skydden förhindrar spridning av fibrer och mineralpartiklar från väggisolering i luftflödena.
 
• Produkterna är särskilt framtagna för det allt vanligare fallet med isolerade väggar i samband med överluft och för att tillgodose rådande installationsrekommendationer för OVK-besiktningar.
 
• Avsaknad av någon typ av skyddsåtgärd mot fibermedryckning i isolerade väggar brukar resultera i anmärkning med åtgärdsbehov i samband med slutbesiktning av ventilationssystemet.
 
• En vanlig åtgärd idag är att installera plåtstosar i överluften, vilket dock markant försämrar ljudreduktionen för överluftsinstallationen och ofta utan att beställare eller projekteringsansvarig är medveten om försämringen. Med ÖFI påverkas varken fri area eller ljudreduktion negativt.
 
• Produkterna erbjuds som tillbehör och rekommenderas som komplement och skyddsåtgärd för alla Klimatbyråns överluftsdon vid installation i isolerade väggar/regelfack.
 
 

 

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ