Takdon – tilluft/ PET(I) - tilluft

FUNKTION

Perforerat tilluftsdon för de flesta typer av lokaler där omställbar spridningsbild önskas. Donet monteras som standard i rensbar anslutningslåda typ TK som innehåller mätslangar och injusteringsspjäll. PET och PETI levereras med 4-vägs spridning om inget anges vid beställning. PETI används vid infällt montage i standardbärverk 12mm/600x600.
Max. rekommenderad undertemperatur 10°C.

MATERIAL

PET/PETI:
Stomme av pulverlackerad stålplåt. Avtäckningsplåt AP av galvaniserad plåt.

TK, version d:
Varmförzinkad stålplåt, invändigt isolerad med tvättbar och ytbeklädd ljudabsorbent av 100% återvunnet, icke allergiframkallande, hydrofobiskt PET-plastmaterial.

För generell produktspecifikation, se separat dokument Produktspecifikation.

STANDARDKULÖRER

• PET/PETI: Vit/standard (signalvit) RAL 9003 (lagerhållen) glanstal 30 %.
• PETI: Svart (jet black) RAL 9005 (lagerhållen) glanstal c:a 50 %.
• PETI: Grå (vitaluminium) RAL 9006 (beställlningsvara) glanstal 70 %.

Donen kan även levereras i andra alternativa kulörer.

TILLBEHÖR

DS, DSI: Distanssarg för nedsänkt don.
AP: Avtäckningsplåt för 3v-, 2v-, 1v-spridningsbild.

MONTAGE

PET och PETI ansluts direkt till TK-lådans muff. Stosen mellan donet och TK-lådan kan förlängas med cirkulär kanal. Vid stos längre än 500 mm krävs förlängning av mätslang och spjällsnören. TK-lådans anslutningsstos ansluts till cirkulär kanal. Lådan kan monteras direkt efter böj. Vid montage efter T-stycke erfordras en raksträcka 4 x diametern. Avtäckningsplåt(ar) monteras i donfrontens fjäderbelastade centrumtapp.

 

AMA-text

Högerklicka i rutan, välj markera allt, högerklicka igen, sedan kopiera och klistra in där du vill ha det.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ