Flödesmätdon, spjäll/ KNXiQ

BESKRIVNING, FUNKTION

KNXiQ är en tryckoberoende elektronisk flödesregulator som via kommunikationsprotokoll KNX, används i energisparande syfte används för att behovsstyra luftflöden i exempelvis skolor, butiker, kontor och konferensrum. Den är inte avsedd att användas i kall eller aggressiv miljö.

KNXiQ innehåller ett spjäll och en mätenhet vilka är anslutna till en flödesregulator. Spjället har täthetsklass 4 för effektiv avstängning av luftflödet. Önskat flödesintervall mellan min- och maxvärde ställs in på fabrik eller ute på anläggning via KNX-system eller handenhet. KNXiQ får inte installeras i utrymmen med temperatur under 0 °C eller där omgivnings- eller lufttemperatur överstiger 50 °C.

KNXiQ levereras i cirkulärt och rektangulärt utförande:

• Cirkulär produkt levereras i dimensionerna Ø100/125/160/200/250/315/400/500/630 mm.

• Rektangulär produkt levereras enligt B x H i steg om 50 mm 
inom intervallet 200 x 100 ≤ 1600 x 700 mm.


MATERIAL

Varmförzinkad stålplåt.
Mätrör av aluminium.

MONTAGE

KNXiQ i cirkulär variant har nippeldimension med gummiringstätning och monteras med skjutmuff.  KNXiQ i rektangulär variant levereras monteras med gejdanslutning (inkluderad vid leverans). Enheten kan installeras i valfritt läge och kräver inget underhåll.

KOMMUNIKATION

Enheten har inbyggt stöd för kommunikstionsprotokoll KNX.

AMA-text

Högerklicka i rutan, välj markera allt, högerklicka igen, sedan kopiera och klistra in där du vill ha det.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ