Tilluft - Omblandande don/ DRT(I)

FUNKTION

Tilluftsdon med ställbara dysor för de flesta typer av lokaler där möjlighet till flexibel spridningbild önskas. Donet monteras som standard i rensbar anslutningslåda typ TK som innehåller mätslangar och injusteringsspjäll. DRT och DRTI levereras med tangentiell spridningsbild om inget annat anges vid beställning. DRTI används vid infällt montage i standardbärverk 12mm/600x600.
Max. rekommenderad undertemperatur 12°C.

MATERIAL

DRT/DRTI: Stomme av pulverlackerad stålplåt i vit standardkulör. Dysor av PP-plast.
TK: Varmförzinkad stålplåt, invändigt tvättbar ytbeklädd ljudabsorbent.
För generell produktspecifikation, se separat dokument Produktspecifikation.

TILLBEHÖR


DS, DSI: Distanssarg för nedsänkt don.

MONTAGE

DRT och DRTI ansluts direkt till TK-lådans muff. Stosen mellan donet och TK-lådan kan förlängas med cirkulär kanal. Vid stos längre än 500 mm krävs förlängning av mätslang och spjällsnören. TK-lådans anslutningsstos ansluts till cirkulär kanal eller rakt monterad flexibel slang. Lådan kan monteras direkt efter böj. Vid montage efter T-stycke erfordras en raksträcka 3 x diametern.

 

AMA-text

Högerklicka i rutan, välj markera allt, högerklicka igen, sedan kopiera och klistra in där du vill ha det.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ