Nytt system - ControlAir

2014-03-17

ControlAir behovsstyr och energioptimerar inneklimatet genom en heltäckande lösning som anpassas efter dina behov.

ControlAir från Klimatbyrån är ett automatiserat system för behovsstyrt inneklimat som levereras fömonterat och konfigurerat från fabrik. Detta innebär att varje leverans är helt anpassad till den fastighet som skall betjänas.

Fördelarna med fabriksmonterad och förkonfigurerad styrutrustning är många. Inköps- och installationskostnaderna blir betydligt lägre samtidigt som installation och samordning på byggplatsen förenklas. Inte minst vid ombyggnader erbjuder systemet stor frihet och flexibilitet.

Systemet speglar vårt helhetstänk och är speciellt anpassat för styrning av klimatdon och VAV-don.

Utifrån närvaro, temperatur och luftkvalitet kan luftflöde, värme, kyla och belysning regleras. Styrsystemet kan tillämpas med både konventionella kylbafflar, luftdon och radiatorställdon samt de av Klimatbyråns produkter som öppnar upp för ytterligare möjligheter, t ex det patentsökta överluftsdonet med sensormodul eller induktionsluftdon och tilluftsbaffel för VAV.

Webbserver finns som tillval vilket ger möjlighet till webbaserad övervakning och styrning. Den är samtidigt en gateway för uppkoppling mot överordnat system via t ex Modbus.

För mer information om systemets möjligheter och förslag till lösningar, kontakta någon av våra säljare som finns behjäpliga från Malmö i söder till Piteå i norr. Läs mer om ControlAir.

 

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ