Klimatbyråns arbete mot COVID-19

2020-03-19
Klimatbyrån bedriver ett aktivt arbete för att säkerställa både kundsupport och
kontinuitet i våra leveranser samt minimera riskerna för COVID-19 i vår verksamhet.

 

Hela samhället påverkas av COVID-19 (Novel Coronavirus 2019-nCOV). Det gäller både på jobbet
och i privatlivet. Vi på Klimatbyrån arbetar därför aktivt för att vår verksamhet ska påverkas så lite
som möjligt. Vårt mål är att både våra kunder, leverantörer och personal så långt som möjligt ska
kunna fortsätta verka obehindrat.

Vår ledning har därför tillsatt en arbetsgrupp som gör kontinuerliga statusbedömningar flera gånger
i veckan och delger information till all personal. Vid behov genomförs även rutinanpassningar för att
säkra att vår verksamhet kan fortskrida utan störningar. 

Vi utgår ifrån principen om försiktighet med följande prioriteringar:

• Bedömning och beslut fattas utifrån det som är bäst för våra medarbetare och våra kunder.

• Upprätthålla beredskap och vid behov vidta åtgärder som säkrar vår produktionskapacitet och leveranssäkerhet.

• Beakta våra kunders behov genom lyhördhet för ändrade förutsättningar och uppbyggnad av en buffert
med specialåtgärder för att upprätthålla ordinarie leveranskvalitet vid oförutsedda störningar.

Läs mer om de konkreta åtgärder Klimatbyrån vidtagit för att förebygga riskerna
med COVID-19 eller kontakta vår säljsupport om du har frågor.
 

Tillsammans hjälps vi åt att begränsa smittspridningen!

 

 

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ