Steamatic ångbefuktare

2011-11-25

Klimatbyrån tillverkar och marknadsför sedan 2011 den välbeprövade ångbefuktaren Steamatic. Modellerna finns representerade från Island i norr till Australien i söder. Ångebefuktaren används såväl av Zornmuseet som av ett flertal sjukhus och vårdinrättningar. Ett stort behov finns även bland tryckerier, bibliotek och musikstudios där rätt luftfuktighet är ett måste för produktion och driftsäkerhet.

Steamatic finns i ett antal olika storlekar. Från att ge 2 kg ånga per timme upp till 40 kg ånga per timme. Befuktningen av rummen kan ske antingen genom direktbefuktning med friblåsande fläktdel eller genom kanalbefuktning med ångspjut.

Modellerna kan beställas med On-Off-reglering eller modulerande fukthaltsreglering. Ett externt larm kan fås som tillval.

Här kan du läsa mer om Steamatic.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ