Klimatbyrån och Netavent satsar på en gemensam framtid

2014-05-07

 
Tillsammans får vi möjlighet att ge dig som kund bättre lösningar och support. Våra koncept och värderingar är en god grund för fruktbar samverkan.

Den 1 maj gick vi därför samman i gemensamt ägande. Klimatbyrån ansvarar för all verksamhet i Sverige och Netavent fortsätter driva verksamheten i Danmark.

De båda bolagen grundades i mitten av 1970-talet och är ännu i dag privatägda familjeföretag. Netavent har en lång tradition som etablerad VAV- och systemleverantör och kommer att stärka vår gemensamma verksamhet med sitt kunnande. Efter sammanslagningen blir vi ca 60 anställda varav ett 40-tal i Sverige.

Vi kommer att erbjuda ett bredare sortiment av ventilationsprodukter i både Sverige och Danmark. Med ett heltäckande sortiment av VAV-produkter samt produkter för laboratorier och renrum kan du som kund få kompletta luft- och vattenburna system för behovsanpassad rumsreglering av ventilation, värme, kyla och belysning. Genom samgåendet får vi även resurser att ta fullt funktionsansvar och driftsätta samt serva behovsanpassade system.

Ett plus ett blir oftast två, men vi hoppas att du som kund ska uppleva att mervärdet blir större än så.

Har du frågor gällande samgåendet och vad det innebär för dig som kund är du hjärtligt välkommen att ringa din närmaste säljkontakt. Netavents svenska personal kan numera nås på Klimatbyråns huvudkontor på Travbanegatan 6 i Malmö.

 

Simon Lundeberg, vd Jörgen Cedergren, vice vd
 

 

Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6, 213 77 Malmö • Tel 040-671 27 50
www.netavent.dk | www.klimatbyran.se

 

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ