Nytt klimatdon - OptimAir DF

2014-09-05

Bra blir ännu bättre - DualFlow
Vår nya kylbaffel för behovsstyrd ventilation, Optimair DualFlow, ger ett högre luftflöde vid närvaro och ett lägre vid frånvaro jämfört med konventionella kylbafflar. Tvåflödeskonstruktionen säkerställer induktionen genom sitt jämna drivtryck, vilket gör att kyl- och värmeeffekt blir avsevärt högre vid frånvaro. Anläggningen blir mer energieffektiv då inneklimatet kan upprätthållas i högre grad vid låga luftflöden, vilket är en fördel jämfört med att t ex montera ett VAV-spjäll före en kylbaffel. Ett jämnare drivtryck bidrar även till mer korrekt detektering av rumstemperaturen vid frånvaro och låga närvaroflöden. Konstruktionen i OptimAir DualFlow gör den till en driftsäker och långlivad lösning. Bygghöjden är endast 157 mm.

Integrerad styr – ControlAir
Den integrerade styrutrustningen, ControlAir, möjliggör snabb och säker installation då den är inkopplad och testad på fabrik. Den integrerade temperaturgivaren ger avsevärt snabbare reaktion på ändrad rumstemperatur än väggmonterade givare och reglerar värme respektive kyla. Närvarogivaren styr luftflöde och vid önskemål även belysning. Vid frånvaro kan även dödzonen ökas för ytterligare energibesparing.

Enkel injustering och drift – Webbserver
Uppkoppling i nätverk ger snabb och enkel driftsättning och injustering. Med vår webbserver kan systemet övervakas och styras enkelt via webben. Service och uppgraderingar kan ske på distans och systemet kan även kopplas upp mot överordnat styrsystem via Modbus.

Läs mer om OptimAir DF.

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ