KNXiQ – VAV-spjäll för KNX-anläggningar

2022-06-17
Klimatbyrån utökar nu sitt sortiment av VAV-spjäll med KNXiQ. Som namnet antyder är spjället avsett för styrning via KNX och kompletterar Klimatbyråns befintliga spjällutbud som främst fokuserar på styrning via Modbus RTU.

 

   

 

Klimatbyrån erbjuder sen tidigare en rad spjällösningar för behovsstyrning, t ex LOGiQ som levereras som systemkomponent i våra egna lösningar och kundfavoriten BASiQ som fristående produkt och som i huvudsak nyttjar Modbus-RTU eller analog styrning. För de av våra kunder som valt KNX till sina anläggningar erbjuder vi nu VAV-spjället KNXiQ.

I Sverige har Siemens blivit nästintill synonymt med byggnadsautomation via KNX trots att det är en öppen standard och i grunden ett leverantörsoberoende system. Inom fastighetsautomation förekommer protokollet i större projekt inom offentlig sektor, t ex sjukhus, skolor eller andra kommunala projekt.

I projekt där Siemens är styrleverantör, t ex med Desigo som BMS, föredrar man att använda KNX i så stor utsträckning som möjligt. Med KNXiQ från Klimatbyrån får man färdiga spjäll med Siemens OpenAir-motorer i stället för att behöva bygga spjällen ute på projektet. Spjällen kan naturligtvis installeras i KNX-anläggningar som inte valt Siemens som huvudleverantör. 

I våra danska sjukhusprojekt har KNXiQ redan blivit lite av en favorit då man ser fördelar med att minimera bussdragningar och nyttja KNX-bussen till hela våningsplan för samkörning av så mycket av fastighetens automation som möjligt. Jesper Midtgaard, huvudansvarig för den danska verksamheten, menar att KNX blivit ett prioriterat val i lösningar från både Siemens, Schneider och Honeywell.

I de fall systemleverantören vill styra och övervaka alla funktioner i en fastighet med ett och samma protokoll passar våra spjäll in som en uppskattad pusselbit. Belysningsstyrning via KNX är vedertaget. Att dessutom nyttja KNX för individuell styrning och övervakning av värme/kyla, solavskärmning och ventilation på rumsnivå möjliggör projektering av helhetslösningar med hög integrationsnivå som uppfyller alla moderna krav på energieffektivisering och optimerat inneklimat

Många av våra kunder upplever att KNX-lösningar erbjuder snabb och enkel installation. Programmering och driftsättning görs i ett och samma verktyg, ETS. Spjällen levereras föradresserade och systemets funktion för automatisk enhetsidentifiering blir en fördel när en ny enhet kopplas in.

Genom KNXiQ kan vi erbjuda ett färdigt VAV-spjäll med KNX-stöd som underlättar och spar tid åt våra kunder. Enheterna tillverkas i både cirkulärt och rektangulärt utförande och kan levereras förkonfigurerade med önskade luftflöden.


För detaljerad information om KNXiQ, se vårt produktblad, eller kontakta något av våra säljkontor.

 

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ