En skräddarsydd nyhet

2021-05-07
Klimatbyrån presenterar stolt ett helt nytt segment i vårt utbud av ventilationslösningar. Utöver ett brett sortiment av inneklimatprodukter av plåt kan vi nu i samarbete med danska FabricAir® även erbjuda ett av marknadens ledande ventilationssystem i textil.

   FabricAir_overview

FabricAir® är inte bara en komplett produkt utan en global aktör inom textila lösningar med egen produktion inom EU och säljkontor i ett flertal europeiska länder samt Nordamerika och Asien.

FabricAir® började sin resa redan 1973, då som dotterbolag till Electrolux, och har under 40 år av produktutveckling förfinat tekniken som idag är ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ till traditionella ventilationslösningar av plåt. Systemet består idag av fyra standardiserade komponentgrupper med många och flexibla kombinationsmöjligheter. 

• Ett brett urval av kanalprofiler för kanalsystem och luftspridning.
• Ett komplett urval av flödesmodeller för att uppnå olika kastlängder och spridningsbilder.
• Ett högkvalitativt urval av permeabla och ickepermeabla laserperforerade textiltyper.
• Ett flertal upphängningssystem för att på bästa sätt optimera lösningen för varje specifikt kundbehov och lokaltyp.


Den höga standardiseringen gör att man i nästa steg kan skapa helt unika och skräddarsydda kombinationer som är optimalt anpassade för varje specifikt verksamhets- och lokalbehov. Dagens textilsystem erbjuder dragfri luftspridning med låga ljudnivåer och enkelt underhåll.

FabricAir® erbjuder ett flertal textiltyper där den egenutvecklade och ÖKO-TEX®-certifierade textiltypen Combi™ på ett optimalt sätt lyckats uppnå en materialkvalitet som möter förekommande säkerhets-, miljö- och hygienkrav. Den moderna produktionstekniken möjliggör att Combi™ erbjuder en enhetlig färgmatchning mellan kanalsystem och spridardelar. Combi™ kräver ett minimalt behov av underhåll och tvättintervall jämfört med tidigare rekommendationer för textillösningar.
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Textilen i sig har en ljuddämpande effekt och förebygger kondens på kanalytan. Utöver det använder FabricAirs ingenjörer egen 3D-programvara för att designa systemet och dimensionera tilluften. Vid beställning skapas en uppsättning ritningar för projektet. I leveransen ingår förutom ritningar även projektanpassade montageinstruktioner.

Textillösningen ger arkitekten möjlighet att använda sin fulla kreativitet. Genom val av kanalprofiler och färg med tilltrycksmöjligheter som mönster, budskap och logotyper kan kanalsystemet nyttjas för både estetiska, stilistiska eller marknadsinriktade syften. Textilsystem är både billiga och snabba att installera.

Idag pratar branschfolk ofta om textildon, men när det kommer till ventilationslösningar av textil väljer vi att prata om textilsystem. Textillösningen är mer än spjäll och don, det är en helhetslösning som täcker upp både kanaldragning och spridardelar. Kanaldragningen i sig kan nyttjas för luftfördelning. De olika flödesmodellerna kan kombineras för att skapa optimerade hybridlösningar med både permeabla och ickepermeabla textilier.

Textilsystemen dimensioneras utifrån varje unikt projekt och tillverkas på beställning. Lösningen blir därför skräddarsydd utifrån lokalens naturliga förutsättningar.

För mer detaljerad information om textilsystem FabricAir®, se Klimatbyråns produktblad (pdf), eller kontakta någon av våra säljare.

 

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ