Mobilapp - guide

Klimatbyrån tillhandahåller en mobilapp innehållande en komplett databas med aktuella K-faktorer för injustering av våra ventilationsprodukter.

Med appen är det möjligt att beräkna k-faktor, flöde eller tryck på våra produkter, men även att genom en kalkylator räkna fram detsamma för produkter som inte finns i databasen. I appen hittar du även K-faktorhistorik för äldre produkter.

Under inställningar för appen kan du välja om du vill uppdatera databasen via mobilt bredband. Som standard uppdateras den endast via WiFi. Från och med version 3.0 kan man här även välja att få flödet i m3/h, standard är l/s. Du kan under historik för produkter se vilket datum som databasen senast uppdaterades. För att manuellt kontrollera senaste versionen, kan man trycka "Uppdatera".

Appen finns för både Android och iOS (iPhone/iPad). Appen hittas enklast genom att söka på Klimatbyrån på Google Play respektive Apple App Store.

 

 

 

Kortfattad guide

Navigering:
• I iPhone och iPad navigerar man mellan de olika funktionerna med den nedre menyraden: Produkter, Kalkylator, Favoriter och Om.
• I Android får man upp samma alternativ genom att trycka på menyknappen.
 

Produktsökning:
Produkterna ligger i en databas, vilket gör att det alltid är aktuell k-faktor som listas. Under Produkter finns det möjlighet att antingen söka efter en produkt eller att hitta den i rullisten. Klicka på produktnamnet för att komma vidare.

          

 

Produktvisning:
Varje produkt presenteras med bild och en instruktion om hur den ska mätas. Man kan välja antingen storlek eller t.ex. spaltöppning eller kägelinställning för produkten. I högra del av listningen redovisas produktens aktuella k-faktor. Klicka på storlek eller k-faktor för att komma till beräkning.

Från och med verison 3.0 finns även en knapp längst ner på skärmen för den visade produkten med länk till produktens sida på vår hemsida. Funktionen förutsätter att man har internetuppkoppling. 

           

 

K-faktorhistorik
Från och med version 2.0 av appen finns Klimatbyråns k-faktorhistorik. Klicka på Historik uppe i vänstra hörnet i produktlistan för att komma till historiken. Där kan du sedan välja den historikdatabas du söker. Så länge du befinner dig i historikläge är den övre menyraden färgad röd.

För att läsa in korrekt databasversion: Se produktens etikett som visar tillverkningsår och produktionsvecka, enl. ÅÅ-VV (ex: 16-05 = produktionsår 2016, tillverkningsvecka 05)

• För att komma tillbaka till senaste k-faktordatabas, tryck på översta raden i historiklistan.
• För att manuellt uppdatera databaserna:
– iOS: Klicka på Uppdatera.
– Android: Uppdatering nås via Inställningar.

          

 

Kalkylator via produktval:
När man valt en viss produktstorlek och därefter startar kalkylatorn är K-faktorn redan ifylld och du kan välja att ange luftlöde (l/s) eller mättryck (Pa). Kalkylatorn räknar direkt ut det okända värdet.

           

 

Fristående kalkylator:
Appen innehåller även en separat kalkylator där du kan beräkna k-faktor, luftflöde och mättryck för produkter som inte finns inlagda i Klimatbyråns databas. Knappa in t.ex. k-faktor och luftflöde för att beräkna mättryck. Du kan räkna på alla sätt så länge du har två kända och ett okänt värde.

           

 

Favoriter / senaste beräkningar
Från och med version 2.0 av apparna kan man under knappen Favoriter se senaste beräkningar och sparade favoriter. Det går att spara Klimatbyråns produkter som favoriter, men även egna k-faktorer.

          

 

Fliken "Om Klimatbyrån":
Här finns info om Klimatbyrån, telefonnummer till våra regionala kontor samt mailadress och länk till vår hemsida om du vill ha ytterligare information. Från och med version 3.0 finns det även klickbara adresser som kan ta dig till tredje-parts kartapp och navigering som finns installerad på enheten.

           

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ