Mobilapp

Klimatbyrån var först inom branschen att lansera en app för iOS (iPhone/iPad) och Android för injustering av ventilationsprodukter.

I appen finns en databas innehållande Klimatbyråns produkter som uppdateras per automatik när enheten är ansluten till internet.

Med appen är det möjligt att beräkna k-faktor, flöde eller tryck på våra produkter, men även att genom en kalkylator räkna fram detsamma för produkter som inte finns i databasen.

Under inställningar för appen kan du välja om du vill uppdatera databasen via mobilt bredband. Som standard uppdateras den endast via WiFi. Från och med version 3.0 kan man här även välja att få flödet i m3/h, standard är l/s. Du kan under historik för produkter se vilket datum som databasen senast uppdaterades. För att manuellt kontrollera senaste versionen, kan man trycka "Uppdatera".

iPhone- och iPad-appen hittas genom att söka på Klimatbyrån i AppStore i enheten eller i iTunes. Android-appen hittas genom att söka på Klimatbyrån på Google Play.

I iPhone och iPad navigerar man mellan de olika funktionerna med den nedre menyraden: Produkter, Kalkylator, Favoriter och Om. I Android får man upp samma genom att trycka på menyknappen.

 

Produkter:
Alla Klimatbyråns produkter ligger i en databas, så att alltid aktuell k-faktor finns tillgänglig. Under Produkter finns det möjlighet att antingen söka efter en produkt eller att hitta den i rullisten. Klicka på produktnamnet för att komma vidare.

          

 

Produkt:
Varje produkt presenteras med bild och en förklaring hur den ska mätas. Man kan välja antingen storlek eller t.ex. spaltöppning eller kägelinställning för våra produkter. I högra kanten redovisas produktens aktuella k-faktor. Från och med verison 3.0 finns längst ner en knapp för att komma till produkten på vår hemsida, om man har internetuppkoppling. Klicka på storlek eller k-faktor för att komma till beräkning.

           

 

Historik

Från och med version 2.0 av apparna finns Klimatbyråns k-faktorhistorik. Klicka på "Historik" uppe i vänstra hörnet i produktlistan för att komma till historiken. Där kan du sedan välja den historiska databas du söker. Så länge du befinner dig i historiskt läge är den övre menyraden färgad röd. För att komma tillbaka till senaste k-faktordatabas, tryck på översta raden i historiklistan. För att manuellt uppdatera databaserna, klicka på "Uppdatera". I Android görs uppdateringen via Inställningar.

          

 

Produktkalkylator:
Nu är du inne i vår produktkalkylator. K-faktorn är redan ifylld och du kan välja att ange luftlöde (l/s) eller mättryck (Pa). Kalkylatorn räknar direkt ut det okända värdet.

           

 

Separat kalkylator:
Appen innehåller även en separat kalkylator, där du kan beräkna k-faktor, luftflöde och mättryck för produkter som inte finns inlagda i Klimatbyråns databas. Knappa in t.ex. k-faktor och luftflöde, så beräknar den mättryck. Du kan räkna på alla sätt så länge du har två kända och ett okänt värde.

           

 

Favoriter / senaste beräkningar
Från och med version 2.0 av apparna kan man under knappen Favoriter se senaste beräkningar och sparade favoriter. Det går att spara Klimatbyråns produkter som favoriter, men även egna k-faktorer.

          

 

Om Klimatbyrån:
Här finns info om Klimatbyrån och telefonnummer till våra olika kontor. Dessutom mailadress och länk till vår hemsida om du vill ha ytterligare information. Från och med version 3.0 finns det även klickbara adresser som kan ta dig till tredje-parts kartapp och navigering som finns installerad på enheten.

           

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2020 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ