Att tänka på

Vill du ha lite tips och råd gällande någon speciell produktgrupp? Här nedan finns samlat "Att tänka på", dokument med lite vägledning uppdelat per kapitel. Kilcka på respektive kapitel för att ladda ner dokumentet.

 

1. Tilluft- omblandande don

2. Tilluft- deplacerande don

3. Frånluftsdon

4. Överluftsdon

5. Flödesmätdon och spjäll

6. Ljuddämpare

info@klimatbyran.se | Sitemap | Cookies

Copyright Klimatbyrån AB © 2016 All Rights Reserved
Klimatbyrån AB • Travbanegatan 6 • 213 77 MALMÖ